[ dược phẩm ] Men sống vi sinh đậm đặc BIO BACIMAX